Pokud zažíváte těžkosti v životě, nepochopení, křivdu, problémy, komplikované mezilidské vztahy, opakující se nemoci a úrazy, jsem schopná Vám být nápomocná na cestě k jejich vyřešení.
Od roku 2006 jsem nastoupila na cestu osobního rozvoje. Začalo to kurzem Reiki. Dále jsem poradcem sytému Klíč k životu (5 stupňů KKŽ) a návazných seminářů v sytému: sebejistota/bohatství, komunikace a jednota/tvořivost. V neposlední řadě mám pro mě dost cenný certifikát na práci s Vyšším Já, kyvadlem a metodou SRT (1. a 2. stupeň). Absolvovala jsem kurz Integrace mateřského zranění, také s certifikátem. Jsem mistr Shambally 1024 a 2002. Zkušenosti mám s metodou EFT, léčebným kódem, emočním kódem, feng-shui, energetickými a emocionálními centry našeho těla, krystaly, psychologií a kineziologií. Můžete ode mě očekávat vědomosti a techniky získané na kurzech a seminářích a i z mých životních zkoušek, kterými jsem prošla a v neposlední řadě citem pochopení druhého. Jednou za týden se zdarma věnuji 4h Vašim otázkám, více informací ZDE.

Jde o léčebný systém, který je tvořen vysokými vibracemi Vyšších energií - nanebevzatých Mistrů, archandělů, Elohim, světelných...

Metoda, která uvolňuje zablokovanou energii spojenou s našimi problémy a následně ji  využívá pro jejich řešení...

Touto metodou lze odstranit škodlivé programy a bloky, podvědomé nastavení destruktivních programů a zlozvyků.