Metoda EFT

20.04.2017

Metoda EFT je psychologickou formou akupunktury založené na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému. Při základním postupu se působí lehkým poklepáváním (ťukáním) na několika akupunkturních bodech v obličeji, na horní polovině trupu a na ruce. Naším tělem probíhají energetické dráhy, zvané meridiány, a pokud je zablokujeme nějakou negativní emocí, narušíme tok energie v těle. Přicházejí strachy, úzkosti, různé bolesti, ale i nemoci.Ťukáním bodů na meridiánech lze oddělit bolestný pocit - emoci od konkrétní myšlenky. Tzn., že budeme schopni myslet na traumatizující události již bez negativních pocitů. Metoda EFT zabrání tomu, aby se tyto zkušenosti projevovaly jako trvalé blokády. Obnoví se energetický systém v těle, a opět se dostaví harmonie organismu.