Od dětství jsem byla plná emocí a pocitů. Čím jsem byla starší, tím více nastupovalo vnímání skrze rozum než skrze srdce. Vyhovovalo mi být totiž pod ochranou rozumu. Bylo pro mě těžké prožívat bolest, smutek a všechna zranění. Bylo mi příjemné, že můj rozum věci analyzuje a nedovoluje mi je plně prožívat. Chránil mě tím. Okolnosti mého života a touha všemu porozumět mě ale přivedla na cestu poznání sama sebe. Dnes už vím, co mi říká rozum a co mi říká srdce. Cítím se úplná, když žiji v dualitě života. K tomuto zjištění jsem docházela spoustu let a dále pokračuji na této cestě osobního rozvoje. Díky mým prožitým zkušenostem vidím i Váš život v širším pohledu. Cítím co se děje a nalézám řešení pro rozumové, tak i citové centrum vnímání. Konečné rozhodnutí řešení Vašeho života je už na Vaší svobodné vůli a Vašem tempu.
Od roku 2006 jsem se otevřela širšímu poznání skrze Reiki, které jsem absolvovala. Jsem poradcem sytému Klíč k životu (5 stupňů KKŽ) a mám návazné kurzy v sytému: sebejistota/bohatství, komunikace a jednota/tvořivost. A v neposlední řadě mám certifikát na práci s Vyšším Já, kyvadlem a metodou SRT (1. a 2. stupeň). A certifikát o absolvování kurzu Integrace mateřského zranění. Jsem zasvěcená do Shambally. Zkušenosti mám s metodou EFT, léčebným kódem, emočním kódem, feng-shui, energetickými a emocionálními centry našeho těla, krystaly a psychologií.
Obraťte se na mě, pokud řešíte komplikace v rodinném životě, pracovním životě, zdraví, prosperity, přátelství, otevření se kreativitě, sebepoznání a dalších oblastí a strastí v životě.